Biziň galereýamyz

Täzelikler

img

Baglarymyz

Şetdaly baglarymyň şuwagtky ýadaýyndan pursat. ...

October 24, 2020

Dowamy

img

Suw howdany

Baglary suw bilen üpjün etmek üçin, suw howdanlarynyň doldurmak işlerinden pursatlar. ...

October 24, 2020

Dowamy

img

Sil suwynuň ugruny üýtgetmek işleri

Köpetdag dagyndan gelýän sil suwynyň öňüni almak we galan suwlary suw howdanlaryna almak. ...

May 09, 2020

Dowamy

Hyzmatdaşlarymyz