img

Biziň önümlerimiz

Makako

   Agajynyň sütüni berk we bol miwelidir. Has giç gül açmagy aýratyn häsiýetleriniň biridir. Goşa miweli bolma ähtimallygy ýokdur. Içki miwesiniň ululygy 1.2 gramdyr.
Umuman 74.853 sany ekiljek görnüş bolup, tutýan meýdany bolsa 171.9 gektarlyk göwrüme eýedir. Doly hasyl berende (ekilenden 5-6 ýyl soňra) 375 tonna töweregi şänikli miwä garaşylýar. Şol sebäpden ekiljek esas görnüşlerimiziň biridir.


Laurenne

Giç gül açmagy häsiýeti bilen bilinýän bol miwe berýän görnüşdir. % 35- 40 göwrümli içki miwesi bardyr.

Umuman 2.040 sany ekiljek görnüş bolup, tutýan meýdany bolsa 4.68 gektarlyk göwrüme eýedir. Doly hasyl berende (ekilenden 5-6 ýyl soňra)

9 tonna töweregi şänikli miwä garaşylýar. Territoriýa uýgunlaşma başarnygy we hasyllygy boýunça maglumat almak we indiki proýektlerde ulanmak üçin pursat bolup durýar.


Marinada

Bol miweli we has ir miwe berip başlaýan görnüşdir. Ferragnesden has giç gül açýar. Gysga aralykly ekilýän miwe baglary üçin amatlydyr. Goşa miweli bolma ähtimallygy ýokdur. Içki miwesiniň ululygy 1.3 gramdyr.

Umuman 83.322 sany ekiljek görnüş bolup, tutýan meýdany bolsa 191.3 gektarlyk göwrüme eýedir. Doly hasyl berende (ekilenden 5-6 ýyl soňra) 410 tonna töweregi şänikli miwä garaşylýar. Şol sebäpden ekiljek esas gornüşlerimiziň biridir.


Vairo

Bol miweli we has ir miwe berip başlaýan görnüşdir. Ferragnes bilen bir wagtda gül açýar. Agajynyň sütüni berk we bol miwelidir. Içki miwesiniň ululygy 1.2 gramdyr. Irki sezonda hasyl alynýar.

Umuman 76.697 sany ekiljek görnüş bolup, tutýan meýdany bolsa 176.11 gektarlyk göwrüme eýedir. Doly hasyl berende (ekilenden 5-6 ýyl soňra) 405 tonna töweregi şänikli miwä garaşylýar. Şol sebäpden ekiljek esas görnüşlerimiziň biridir.


Tarrako

Bol miweli we has ir miwe berip başlaýan görnüşdir. Ferragnes bilen bir wagtda gül açýar. Agajynyň sütüni berk we bol miwelidir. Içki miwesiniň ululygy 1.2 gramdyr. Irki sezonda hasyl alynýar.

Umuman 76.697 sany ekiljek görnüş bolup, tutýan meýdany bolsa 176.11 gektarlyk göwrüme eýedir. Doly hasyl berende (ekilenden 5-6 ýyl soňra) 405 tonna töweregi şänikli miwä garaşylýar. Şol sebäpden ekiljek esas görnüşlerimiziň biridir.